Trụ sở Cục Viễn thông, Hà Nội

Công trình cấp I. Gồm một khối nhà cao 28 tầng nổi và 04 tầng hầm

Tư vấn thiết kế: Liên danh Nikken Sekkei (Nhật Bản) và Công ty CDC

Xem thêm:  Tòa nhà The Manor Bitexco

Trả lời