Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội

Quy mô dự án

  • Tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết khoảng 62,8ha, trong đó nội dung điều chỉnh:
  • Đất xây dựng trụ sở sứ quán, trụ sở cơ quan đại diện và tổ chức quốc tế có 20.2954m2.
  • Đất xây dựng nhà cao tầng có tổng diện tích 135.103m2
  • Khu đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có tổng diện tích là 288.943m2.
  • Toàn khu căn hộ chung cư Ngoại Giao Đoàn gồm 23 tòa có chiều cao từ 21 đến 45 tầng. Trong đó:

  • Khu N01 gồm 8 tòa căn hộ từ T1 – T8
  • Khu N02 gồm 3 tòa từ T1 – T3 có chiều cao từ 22 – 25 tầng
  • Khu N03 gồm 8 tòa bố trí từ T1 – T8 với chiều cao từ 21 – 31 tầng
  • Khu N04A gồm 2 tòa chung cư cao 23 tầng
  • Khu N04B gồm 2 tòa T1 và T2 có chiều cao 28 tầng
Xem thêm:  DIAMOND LOTUS RIVERSIDE - tp. HCM

Trả lời