Cần phân phối bê tông HNB lắp đặt trên công trình Tp. Giao lưu – 234 Phạm Văn Đồng

Xem thêm:  HNB tham gia siêu dự án Khu phức hợp B3CC1 - Startlake Hà Nội

Trả lời