Cần phân phối bê tông HNB lắp đặt trên công trình Tp. Giao lưu – 234 Phạm Văn Đồng

Xem thêm:  Dự án Đài Truyền Hình Việt Nam VTV

Trả lời