TIN CÔNG TRÌNH

Thiết bị HNB tham gia thi công tại dự án D"Capitale Trần Duy Hưng


20883679_1601305556603146_929907473_o.jpg

Nguồn ảnh: Unicons

 

Bình luận