TIN CÔNG TRÌNH

Landmark Plus - niềm tự hào khi cất nóc công trình

Từng ngày chúng tôi vẫn cần mẫn trên công trường cho từng ca bơm. Đến khi hoàn thành thi công, thực sự có những niềm vui xen lẫn chút tự hào vì phần đóng góp nhỏ của HNB đã và đang tạo nên một công trình hoàn thiện ...

 

z734822070275_3798c341e828234f6c3cc2585e4b3825.jpg

z734822076972_8b1bc0b53ee3add2c88f0a8c88012149.jpgz734822088180_c2a3302b72fc23b0d7b8e6c76022dffa.jpg

Lượt xem: 1.213
Bình luận