HNB lắp đặt cần phân phối bê tông và thi công tại Công trình Tp. Giao lưu - 234 Phạm Văn Đồng
HNB chuyên cung cấp Cần phân phối bê tông cho các dự án lớn trên toàn quốc: Công ty đang sở hữu 52 cần phân phối của các thương hiệu SUPERLION, ...
Công ty HNB chuyên cung cấp Dịch vụ bơm bê tông (dịch vụ bơm vận chuyển bê tông, cho thuê bơm bê tông, cho thuê cần phân phối bê tông) trên toàn quốc ...
Bài xem nhiều