Thương hiệu là tập hợp những cảm nhận của khách hàng về doanh nghiệp, chất lượng hàng hóa, dịch vụ; cách ứng xử của doanh nghiệp; hiệu quả, lợi ích mang lại cho khách hàng. Đây là một thành phần phi vật thể nhưng cực kỳ thiết yếu của một doanh nghiệp, giúp khách hàng nhận biết doanh nghiệp giữa hàng loạt các đối thủ cạnh tranh.

Hiểu rõ được tầm quan trọng đó, HNB đã từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu của mình gắn liền với tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt và năng lực ổn định.

Nhắc đến thương hiệu bơm bê tông HNB là khách hàng có thể liên tưởng ngay đến Logo của Công ty với biểu trưng hình chữ N đồng thời là cách điệu hình ảnh Cần phân phối bê tông, trong khung tam giác đều vững chãi, hướng lên; hình ảnh này thể hiện mục tiêu và quy mô ngày càng phát triển của Công ty.

Thương hiệu Bơm bê tông HNB là thể hiện cho sự chuyên nghiệp, luôn vững bền và phát triển: —

  • Vươn cao hơn, vươn xa hơn
  •                                                       —Phát triển trên nền tảng vững chắc
  •                                                                                                                      —Đoàn kết là sức mạnh