Thông tin liên hệ với các phòng ban của chúng tôi:

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng HNB
VPĐD: P2012, Tòa nhà Tây Hà, Số 19 đường Tố Hữu, Hà Nội
Điện thoại: (024) 32055599/ 35726888. Email: CongtyXaydungHNB@gmail.com
Website: http://hnb.vn

 

1. PHÒNG KẾ TOÁN:

             

 

2. PHÒNG KINH DOANH:

Hotline: 096.330.96.96

    

 

3. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ:

         

 

4. BỘ PHẬN SẢN XUẤT - PHÒNG DỊCH VỤ

Hotline: 098.320.90.90