HNB cung cấp dịch vụ sửa chữa, đại tu thiết bị bơm bê tông (bơm tĩnh, bơm cần, bơm tự hành, cần phân phối, xe cứu hộ): với kinh nghiệm lâu năm trên thị trường bơm bê tông, đội ngũ thợ cơ khí của HNB tự tin nhận sửa chữa, đại tu hiệu quả mọi thiết bị bơm bê tông.