LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

SỬA CHỮA, ĐẠI TU THIẾT BỊ BƠM BÊ TÔNG

HNB chuyên cung cấp dịch vụ bơm bê tông, cho thuê cần phân phối.

Ngoài ra, Công ty còn cung cấp thiết bị, phụ tùng bơm bê tông và dịch vụ Sửa chữa, đại tu thiết bị bơm bê tông: với kinh nghiệm hơn 10 năm vận hành các loại bơm bê tông và đội ngũ kỹ sư, công nhân cơ khí lành nghề, chúng tôi tự tin với dịch vụ sửa chữa, đại tu mọi loại xe Bơm bê tông, cần phân phối và các thiết bị bơm bê tông khác theo nhu cầu khách hàng.

Bình luận