DỰ ÁN

Chung cư ADG Palace

-  Tên dự án: Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và Nhà ở Star AD1 (ADG PALACE)

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sao Ánh Dương

- Chủ quản đầu tư: Công ty cổ phần ADG HOLDINH

- Đơn vị thi công: Tổng Công ty Cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

- Tổng số tầng: 28 tầng, 02 tầng hầm

- Tổng diện tích xây dựng: 54.000 m2
 

-  Tên dự án: Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và Nhà ở Star AD1 (ADG PALACE)

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sao Ánh Dương

- Chủ quản đầu tư: Công ty cổ phần ADG HOLDINH

- Đơn vị thiết kế:

+ Công ty cổ phần Kiến trúc Xây dựng TTA - PARTNERS

+ Công ty TNHH CPG (Singgapore)

+ Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đầu tư & Xây dựng ACUD

+ Công ty cổ phần Kết cấu và Kiến trúc Việt Nam

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần CONINCO Đầu tư phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng

- Đơn vị thi công: Tổng Công ty Cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

- Tổng số tầng: 28 tầng, 02 tầng hầm

- Tổng diện tích xây dựng: 54.000 m2

- Khởi công: 2014

- Dự kiến hoàn thành: 2017

Bình luận